Історія лікарні

У 2015 році минуло 70 років відтоді, як 10 травня !945 року в приміщенні школи по вулиці Матейки, 34 було відкрито лікувальний заклад, який тепер відомий як Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1. Спершу це була клініка, на якій базувалися факультетська та госпітальна кафедри Івано-Франківського медичного інституту. Тобто створення лікарні було тісно пов’язане з відкриттям та діяльністю цього вищого навчального закладу, який пізніше називався медичною академією, а тепер – державним медичним університетом. Взаємодію клінічної та наукової роботи лікарні та вузу від самого початку забезпечували перший головний лікар лікарні С.М.Кисельов та завідувачі інститутської кафедри, якими в різний час були професор А.Д.Ашельський-Пінчук (учень академіка М.Д.Стражеска), доцент П.І.Голобородько, професор І.А.Скотський.

У 1971 році на базі  лікарні було відкрито перший в області травматологічний кабінет. У 1987 році тут було організовано ургентну травматологічну службу, а також відкрито гастроентерологічне відділення. У 1990 році в лікарні було створено діагностичне відділення, до складу якого увійшли клінічна та біохімічна лабораторії, ендоскопічний кабінет, а також кабінет ультразвукової та функціональної діагностики. Остання реорганізація відбулася у 1992 році, коли було відділено від стаціонару поліклініку, як окрему установу.

На даний час міська клінічна лікарня № 1 розгорнута на 280 ліжок. У лікарні функціонує 5 відділень, працює травматологічний пункт, створено параклінічні підрозділи та служби. Щороку у МКЛ № 1 отримує стаціонарну допомогу 6-7 тисяч пацієнтів.

Загалом роботу лікарні забезпечують 404 працівники, серед яких 71 лікар та 178 медичних сестер. Вищу кваліфікаційну категорію мають 24 лікарі та 65 медсестер, першу категорію – 17 лікарів і 23 медсестри. Двоє лікарів здобули вчену ступінь кандидата медичних наук.

На базі відділень лікарні створено клініки державного медичного університету. Консультативну допомогу для лікування пацієнтів лікарні надає професорсько-викладацький склад із клінічних кафедр – кафедри хірургії № 1 (завідувач – професор С.М.Василюк), кафедри травматології, ортопедії та ВПХ (завідувач – професор В.С.Сулима), кафедри терапії та сімейної медицини ФПО (завідувач – професор Л.В.Глушко), загалом до роботи в лікарні долучаються 6 професорів та 13 доцентів.

В лікарні ведеться робота щодо впровадження новітніх методів діагностики та лікування. Клініка стала однією з перши, де почали використовувати лазеротерапію в комплексному лікуванні захворювань кишково-шлункового тракту. Тутешні лікарі одними з перших почали використовувати швидкі тести для діагностики захворювань печінки і товстої кишки, застосовувати біомаркери.

Тепер в лікарні активно впроваджують малоінвазивні методи лікування, зокрема, лапароскопічну холецистоектомію, апендектомію, ендоваскулярну лазерну фото коагуляцію, пукційне дренування кист підшлункової залози і печінки під сонографічним контролем, лапароскопічне лікування гострих панкреатитів. Спеціалісти лікарні успішно виконують такі оперативні втручання як пересадка аутологічного кісткового мозку при при сповільненій консолідації, проводять артоскопічну діагностику, блокуючий інтромодулярний остеосинтез, ортопедичні операції на кисті. Для лікування використовується широкий арсенал фізіотерапевтичних процедур.

Становлення і розвиток лікарні відбувався завдяки старанням та безпосередній участі головних лікарів: С.М.Кисельова (1945-1950 рр.); І.М.Рабінкова (1950-1959 рр.); Г.В.Савицького(1959-1968рр.);П.А.Козельського(1968-1972 рр.); Є.В.Ходаковського(1972-1977 рр.); А.Г.Шевчука (1977-1983 рр.); Є.І.Романишина (1983-2009 рр.).

З 2009 року  колектив лікарні очолює Василик Тарас Петрович.