Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів благодійної діяльності та гуманітарної допомоги станом на 09.01.2020р.

ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб. ІНФОРМАЦІЯ про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб Міська клінічна лікарня №1 за 2019 рік

informacia   informaciaa

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів благодійної діяльності та гуманітарної допомоги станом на 23.12.2019р.

6546999 (4)

23.12.2019р. на оперативній нараді проведено аналіз роботи неврологічного відділення. Протягом року близько 2 тисяч пацієнтів отримують стаціонарну допомогу. Згідно наведених даних «порівняльної характеристики структури госпіталізованої патології» значних змін у структурі госпіталізованої патології не сталося- провідне місце займають захворювання ЦНС та ПНС. Захворювання кістково-м’язової системи 30%, нейросудинні захворювання 20%, збільшилась кількість хворих з новоутвореннями, в тому числі і із злоякісними. На базі відділення з участю працівників кафедри нервових хворіб проводиться електроенцефалографія та електронейроміографія!

18.12.2019 р в КНП МКЛ №1 ІФМР проведена лікарська конференція на тему: Паліативна допомога в практиці лікаря. Терапевт Дубас С. Є. компетентно розповіла про сучасні принципи надання допомоги безнадійно хворим, які не повинні страждати від болю.

18.12.2019 р в КНП МКЛ №1 ІФМР проведена лікарська конференція на тему: Паліативна допомога в практиці лікаря. Терапевт Дубас С. Є. компетентно розповіла про сучасні принципи надання допомоги безнадійно хворим, які не повинні страждати від болю.

09.12.2019 року в КНП МКЛ1ІФМР на медичній раді проведено аналіз роботи ВАІТ. Відмічено позитивні моменти. Обговорено недоліки, зокрема недостатнє забезпечення новітнім обладнанням та впровадження нових методик. Прийнято рішення на удосконалення і розвиток анестезіологічноі служби.

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів благодійної діяльності та гуманітарної допомоги станом на 25.11.2019р.

В травматологічному відділенні ІФ МКЛ № 1 впроваджено новітні методи лікування захворювань та наслідків травм верхньої кінцівки. А саме:

1. Артроскопаічне лікування тунельного синдрому кисті. Характер оперативного втручання – мінімально інвазивне, під загальним знеболенням пацієнта. З невеликого за розміром розрізу шкіри в нижній третині передпліччя артроскопом, під контролем зору оперуючого хірурга виконується малотравматичне розсічення долонної поперечної зв’язки зап’ястка. У порівнянні з відкритим доступом, застосований метод є більш щадящим втручанням, реалізується за коротший час, не … Продовжувати читання В травматологічному відділенні ІФ МКЛ № 1 впроваджено новітні методи лікування захворювань та наслідків травм верхньої кінцівки. А саме: